Je banka lahko pravična?

Je banka lahko pravična?

Srečanje družbeno odgovornih posameznikov, ki jih nagovarjajo teme učinkovitejšega načina financiranja v Sloveniji, je v prostorih Poligona včerajšnjo torkovo sila poletno popoldne pripeljalo do zanimive izmenjave mnenj in iskanja prebojnih rešitev na temo pravične banke. Predpostavke nekaterih, da se lahko zalomi že pri sami besedni zvezi, ki je lahko razumljena kot kontradiktorna, so udeleženci srečanja nemudoma uspeli preseči. Namesto tega so se posvetili možnostim, ki bi jih transparentna in trajnostna oblika finančnega mehanizma ponujala predvsem skupnosti in njenim članom.

Uvodni nagovor udeležencem dialoga o pravičnejših oblikah financiranja.

Udeleženci dialoga o pravičnejših oblikah financiranja.

Osebne zgodbe gostov so pokazale, da lahko pravilno zastavljena pravična banka nagovarja prav vsakega od nas. Goran Jeras, glavni pobudnik in ustanovitelj etične banke na Hrvaškem, ki je pred kratkim ustanovil finančno zadrugo in je iz dneva v dan deležen večje podpore s strani lokalne skupnosti, podjetnikov, zadružnikov in tudi tujine, je dokaz, da so na videz neizvedljivi projekti s pravim pristopom popolnoma izvedljivi. Tudi mnenja mnogih, da so ideje iz tujine vedno boljše, je mogoče obrniti sebi v prid.

Osebni motiv je Vido Ogorelec, direktorico Umanotere, motiviral k razmišljanju o pravičnejši obliki bančništva, kar je po njenem mnenju tudi dobra osnova za identifikacijo čim večjega števila ljudi s to idejo. Lenka Puh, predsednica Razvojne zadruge eTRI, je podelila podjetniško obarvano zgodbo, ki za svoj uspeh vedno potrebuje zadostno mero investicijske resnosti, ta gospodarski naboj pa mora biti usmerjen v prvi vrsti v humanizacijo delovnih mest.

Kako bi lahko z drugačnim načinom bančništva ustvarili boljši svet? Povzetki pogovorov med udeleženci so se osredotočali predvsem na  transparentnost, trajnostno naravnanost, financiranje zdravega podjetništva in vlaganje v lokalno okolje. In na kaj moramo biti pozorni pri ustanavljanju pravične banke v Sloveniji? Na pravilno vzpostavljen etični kodeks, identificiranje potreb lokalnega okolja in posledično tesno delovanje v prid skupnosti ter seveda neodvisnost od politike, ki ji večina Slovencev, tudi sodeč po raziskavi, ne zaupa več, so bili le nekateri izmed odgovorov, ki so se porodili v dialogu.

Več o omenjeni raziskavi in naslednjih korakih iniciative za pravično banko bo sledilo že v naslednjem tednu. Vabljeni k sodelovanju tudi vi. Lahko nam kar pišete na info@etri.si.