V slogi je moč, v moči pa naj bo tudi odgovornost

V slogi je moč, v moči pa naj bo tudi odgovornost

Najvišje organizirana in pestra življenjska skupnost  – gozd – je bila navdih za nastanek modela zelene socialno franšize eTRI, osnovanega na medresornem in medsektorskem sodelovanju, kar omogoča nastajanje novih poslovnih priložnosti in novih poklicev. Njegovo družbeno odgovorno naravo je pred kratkim prepoznala Mreža za družbeno odgovornost in ta model uvrstila med finaliste Nagrade družbeno odgovornih podjetniških praks v kategoriji srednjih podjetij.

Čestitamo podjetju Jazon, ki je prejelo posebno priznanje za inovativno podjetniško prakso za leto 2014!

VIT_5938

Zelo zanimivo partnerstvo družbeno odgovornih praks, ki predstavlja nov in svež pristop k mreženju akterjev na podlagi kolektivnosti. Lahko bi rekli, da igrajo pionirsko vlogo in so že po svoji definiciji trajnostni, saj je trajnostni razvoj v vseh razsežnostih njihovo bistvo. V projektu, oz. konzorciju Jazon vidimo potencial in želimo si, da bi ga slovenska javnost podrobneje spoznala in bi tako njihovo »oranje ledine« dobilo še višji smisel. Demografska in geografska struktura v Sloveniji sta idealni za nastanek posnemovalcev”, je o projektu zapisala strokovna žirija.

Sodelovanje med podjetjem Jazon, Poniko in Montažno gradnjo Zimic ter Društvom Ekologi brez meja, Zavodom Jazon, Mojo štacuno in našo zadrugo ustvarja mnoge družbene koristi s skupnim imenovalcem spreminjanja navad. Osnovni pogoj za uspešno so-delovanje temelji na medsebojnem zaupanju med člani, ki v ospredje postavlja ustvarjanje družbenih koristi in vključevanje socialno izključenih.

Inovativnost načina delovanja je zlasti v kreiranju novih poklicnih možnosti, ki med seboj povezujejo različne branže. Poimenovanja, kot so pomivalec-pralec, rudar-vizionar in vrtnar-ribar, se navezujejo na potrebe, ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja, povezane pa so s hitrim odzivanjem na nove tržne priložnosti in nove tržne niše, ki družbeno in okoljsko ozaveščene potrošnike vse bolj privabljajo.

Vloga posameznih partnerjev lahko razdelimo na tri večja področja:

  • zmanjševanje količine odpadkov preko zbiranja različnih materialov za ponovno uporabo
  • delovanje na področju lokalne samooskrbe
  • razvijanje novih kariernih priložnosti v tesni navezavi na ergonomijo, ki pomaga do oblikovanje posamezniku prijaznega delovnega mesta, prilagojenega njegovim zmožnostim in željam

Zaradi neposredne navezave na zadružni model enakopravnosti članov in aktivnega vključevanja ter enakovrednosti vseh partnerjev centralizirani nadzor ni potreben. Za finančne vire skrbi vsak partner ločeno, partnerstvo pa deluje po načelu skupne uporabe določenih materialnih sredstev, kar prispeva k stroškovni učinkovitosti skupnega delovanja.

Pozitivne posledice tovrstnega delovanja so že pokazala zelo oprijemljive družbene koristi: število zelenih delovnih mest je v obdobju od leta 2011 do danes doseglo število 38, kar je prispevalo tudi k aktivni družbeni integraciji posameznikov. Zato ni dvoma, da bo skupni nastop na trgu tudi v prihodnje omogočil še povečanje pozitivnih učinkov, rast števila naročnikov in nadgraditev sodelovanj v pestrem okolju družbeno odgovornih ekonomij.

Jazon_gozdna rozica

Tags: