Skrb za okolje je naš skupni cilj!

— Skrb za okolje je naš skupni cilj!

Vzgoja mladih generacij na področju varovanja okolja ni enostavna naloga. Tega se zavedamo in spoštujemo, saj že sami zadnji dve leti sodelujemo v izvedbi likovnega natečaja »Predpraznični čas«, v okviru katerega  uspešno uvajamo dobronamerno obliko nakupovanja prazničnih voščilnic.

Naše podjetniško poslanstvo, ki ga izvajamo na zadružni način z dolgoletno tradicijo, je uresničiti okolju prijazne projekte,  s katerimi bomo pomagali spodbuditi gospodarski razvoj v vseh slovenskih regijah in s tem omogočiti pravico do dela  težje zaposljivim posameznikom.

Veliko je posmeznikov, javnih ustanov in podjetij, s katerimi delimo iste vrednoste, zato smo prepričani v naš skupni uspeh.

0

3R postaje na  šolah bodo mogočale pravilno zbiranje papirja na dnevni ravni in sprotno beleženje zbranih kilogramov za ustrezno nakazilo na ekoračun.  Poskrbeli bomo za  sistem pravočasnega obveščanja  učencev in  njihovih staršev, pri tem pa bomo seveda upoštevali njihove želje.

Del sredstev bomo v sodelovanju z društvom Ekologi brez meja namenili drugim družbeno odgovornim aktivnostim, ki že z malo denarja vidno pomagajo izboljšati okolje, v katerem živimo. Ob tej priložnosti se tudi želimo zahvaliti vsem vrtcem in šolam, ki so nam v testnem obdobju pomagali sooblikovati 3R zadružno iniciativo.