3.12. MEDNARODNI DAN INVALIDOV

3.12. MEDNARODNI DAN INVALIDOV

3. decembra obeležujemo mednarodni dan invalidov ter oseb s posebnimi potrebami. Združeni narodi so ga razglasili leta 1992, z namenom spodbuditi boljše razumevanje problematike, povezane z invalidnostjo, temeljnih pravic invalidov ter vključevanja invalidov v družbo.

Mednarodni dan invalidov se vsako leto osredotoča na drugo tematiko, povezano z invalidnostjo. Letos je v ospredju spodbujanje udeležbe invalidov in njihovega vodstva: ukrepanje v zvezi z razvojno agendo 2030. Razvojna agenda med drugimi v ospredje postavlja spodbujanje miroljubne, pravične in vključujoče družbe.

V Sloveniji je 170.000 oseb z invalidnostjo, kar predstavlja 8,5 odstotkov vseh prebivalcev. Med brezposelnimi je 15% invalidnih oseb. Ker so invalidi ranljiva skupina z manjšo možnostjo za zaposlitev, je pomembno, da jih obravnavamo enakopravno in enakovredno ter delujemo v smeri njihove vključenosti na trg dela. Država posredno spodbuja zaposlovanje invalidov v obliki subvencioniranih prispevkov ter drugih spodbud oziroma olajšav, najpomembnejšo vlogo pri zagotavljanju delovnih mest za invalide pa imajo invalidska podjetja. Eno takšnih podjetij je tudi podjetje Jazon d.o.o., čigar vloga je rehabilitacija in zaposlovanje invalidov ter s tem njihovo vključevanje na trg dela ter v družbo. Vse o možnostih poslovnega sodelovanja s podjetjem Jazon d.o.o. in Zavodom Jazon ter o nadomeščanju invalidskih kvot si lahko preberete na www.jazon.si. Pri svojem delu opažamo, da se invalidi v vsakodnevnem življenju srečujejo s stigmo, da zaradi svojih omejitev ne zmorejo opravljati dela. Naše izkušnje so, da v kolikor je volja in pripravljenost tako na strani podjetja kakor tudi posameznika, ki išče zaposlitev, je vsako delovno mesto mogoče prilagoditi posamezniku in upoštevajoč njegove osebne okoliščine.

Kljub temu, da je zaposlovanje invalidov svojevrsten izziv, saj je potrebno vse procesa dela ustrezno prilagoditi, je pomembno, da družba kot celota delujemo v smeri njihovega enakovrednega vključevanja v družbo ter na trg dela in tako spodbujamo enake možnosti za vse ljudi.