Delam torej sem…

Delo, ki ga človek zmore in rad opravlja osmišlja njegovo življenje, zato je za kvalitetno in zadovoljno življenje izrednega pomena, da v družbi ustvarjamo DELOVNA MESTA ZA VSE.

V torek 11. 10. 2016 je v telovadnici novo zagrajenega Varstveno delovnega centra Zagorje ob Savi potekala okrogla miza z naslovom  Delam torej sem… Glavni namen okrogle mize je bil vzpostavitev sodelovanja in povezovalnega vzdušja, ki omogoča ustvarjanje delovnih mest za osebe s posebnimi potrebami.

VDC Zagorje ob Savi namreč želi v letu 2017 izpeljati pilotni projekt v katerem bi uporabnike zasavskega VDCja, ne glede na sistemske pomanjkljivosti, spodbudili, da poizkusijo opravljati delo, ki si ga že dolgo želijo. Za to potrebujejo čim več različnih zasavskih podjetij in organizacij, ki so pripravljene predstaviti in omogočiti »poskusno« delo za uporabnike VDC, ki bi si to želeli.

Na okrogli mizi so sodelovali g. Wielfried Hautop iz Bremna, dolgoletni direktor organizacije Martinshof, ki danes »zaposluje« več kot 2000 oseb s posebnimi potrebami v Nemčiji;  ga. Lenka Puh, Etri skupnost, Jazon d.o.o., ki v okviru socialnega podjetništva in zaposlitvenih centrov, pomaga pri zaposlovanju oseb s posebnimi potrebami izven VDC-jev v Sloveniji; in dr. Špela Režun, direktorica VDC Zagorje ob Savi.

Osebe s posebnimi potrebami so lahko polnopravni člani države, vključeni na trg dela in ne zgolj deležni države pomoči. V Sloveniji velja, da se osebi z odločbo o nezaposljivosti, ki bi se samo za kak dan vključila na trg dela, takoj prenehale vse pravice. Slovenski sistem na tem področju je torej nujno potreben sprememb. Bremenska organizacija Martinshof je primer sistemske ureditve področja vključevanja in zaposlovanja oseb, ki imajo določene omejitve in pod eno organizacijo združuje vse funkcije, ki jih pri nas ločeno opravljajo invalidska podjetja, varstveno delovni centri, zaposlitveni centri in koncesionarji. Znotraj te organizacije ljudi ne ločujejo po delovnih invalidnostih, temveč izhajajo iz tega, koliko in katero delo je oseba zmožna opraviti. V Nemčiji osebe z odločbo o nezaposljivosti, poleg socialnih transferjev, prejmejo tudi nagrado za svoje delo, ki pa je primerljiva z minimalno plačo. Delo mora biti organizirano glede na zmožnosti oseb z omejitvami in stremeti k zagotavljanju zadovoljstva pri delu.

Delo v organizaciji Martinshof opravlja 2000 delavcev, imajo 380 mentorjev, ki delujejo na 38 lokacijah v Bremnu, ki je v velikosti Ljubljane. Letno imajo 50mil € proračuna, od tega jih 8mil € ustvarijo sami, ostalo prispeva država. Sodelujejo z različnimi naročniki, posebej izpostavljeno je podjetje Merzedes Benz, s katerimi pri izdelavi določenih avtomobilskih delov sodelujejo že več kot 30 let.  Merzedes Benz je zaradi sodelovanja konkurenčnejši na trgu. Velik naročnik je tudi policija, za katere čistijo službene avtomobile, zaupali pa so jim tudi skrb za procese v skladišču z dokazi. Opravljajo številna dela na nogometnem stadionu ter urejajo okolico na univerzi in mestnem parku. Izvajajo tudi druge dejavnosti kot so pakiranje kave in proizvajajo prehranske izdelke (marmelade, napitki ipd.). Zaradi sodelovanja z naročniki, so pridobili tudi določene certifikate kakovosti.

  1. Hautop je poudaril, da je vedno mogoče najti sopodjetnika, ki ga zaposlijo. Pomembno je, da je praktičen in zna biti mentor, te talente pa tekom procesa nadgradi s priučitvijo določenih znanj na za to namenjenih tečajih (npr. o invalidnostih). Ko potrebna znanja osvoji dobi ekipo oseb in delo na določenem področju poteka naprej kot ločena podružnica. Primer tega je prej omenjeno pakiranje kave.

Za konec je direktor organizacije Martinshof poudaril, da je včasih potrebno »narediti nore stvari zato, da privabiš medije«. Pomembna je interakcija in komuniciranje, poleg tega pa mora biti delo organizirano glede na zmožnosti invalidov. Le ti dela ne smejo občutiti kot pritisk, temveč morajo biti pri delu zadovoljni.

To je pomembno predvsem iz vidika preseganja strahu in s tem povezane stigmatizacije, ki je, kot je poudarila Lenka Puh, glavna ovira pri zagotavljanju pravice do dela za vse, tudi v Sloveniji. Kljub temu, da se v zadnjih letih zadeve na področju zaposlovanja oseb z omejitvami premikajo, morajo invalidska podjetja in zaposlitveni centri sami ustvariti 95% prihodkov. To večini teh organizacij, ki delujejo na prostem trgu, onemogoča, da bi vlagala v izboljševanje delovnih pogojev, ki so ključnega pomena za zagotavljanje zadovoljstva pri delu, zdravih delovnih mest in sam razvoj. Ga. Puh  je poudarila, da je Martinshof lep primer kako pomoč regije oz. države omogoča, da se zmanjšuje pritisk na zaposlenega in se hkrati zagotavlja kakovost opravljenega dela. Ta manko v slovenskem prostoru podjetje Jazon poskuša reševati inovativno – z Etri zeleno socialno franšizo, ki omogoča nove oblike sodelovanja in povezovanja.

Ga. Puh je poudarila, da morajo biti zaposleni na zaščitnih delovnih mestih ravno tako polno zaposleni, kot vsi ostali. To skuša podjetje Jazon zagotoviti tako, da delovne procese razdrobi, kar omogoča, da se lahko vsaka oseba najde v delu.

V Etri skupnosti od leta 2006 premikamo meje na področju vključujoče družbe od človeka do človeka in z veseljem ugotavljamo, da je gospodarstvo zelo družbeno odgovorno. Sistemsko pa se javna uprava in druge državne organizacije urejanje tega področja lotevajo prepočasi in preveč rigidno. Skupina ranljivih je namreč vedno širša, saj zajema tako ljudi z omejitvami, mlade z visoko izobrazbo in tudi podjetnike.