Priznanje za etično vodenje sodelavcev v roke v.d. direktorici Zavoda Jazon

Priznanje za etično vodenje sodelavcev v roke v.d. direktorici Zavoda Jazon

Marija Lovrenčič, v.d. direktorice Zavoda Jazon je na konferenci Feel Leadership 2015 prejela priznanje za etično vodenje sodelavcev za leto 2015. Njegov glavni namen je zbiranje, širjenje in nagrajevanje primerov dobrih praks na področju poslovne etike ter s tem spodbujanje etičnega ravnanja, vedenja in vodenja.

Marijino vodenje stremi k ustvarjanju trajnostnih načinov aktivnega vključevanja oseb, ki so zaradi svojih različnih omejitev in invalidnosti prepogosto izključeni iz sveta kariernega razvoja, tudi zaradi nezadostno vgrajene podjetniške komponente, ki bi omogočila njihovo dolgotrajno vključenost na trg dela z možnostjo varnega napredovanja. Model karierne rehabilitacije, ki se razvija pod njenim vodstvom, omogoča hitrejše prilagajanje na nove gospodarske in družbene spremembe, ter omogoča nenehno nadgradnjo, saj »diha« z okoljem v katerem deluje.

Podjetje Jazon d.o.o. in Zavod Jazon sta člana Razvojne zadruge eTRI, katere ustanovna članica je tudi Marija. Delovanje vseh družb je preraslo v skupnost eTRI, znotraj katere delujemo deležniki, ki želimo s socialnimi inovacijami spreminjati delovanje družbe v smeri ozaveščanja in spreminjanja sistema vrednot, ki vodijo k družbeno odgovornemu delovanju.

Danes zaposluje Etri skupnost 56 sodelavcev, od katerih je 25 invalidov, od tega 15  najtežje zaposljivih, ki bi brez  Marijine volje in prepričanja v svoje delo, verjetno težko našli sebi primerno zaposlitev.  Razvojna zadruga Etri je nastala prav v času krize. In ko je večina podjetij v Sloveniji odpuščala, so v letih od 2010 do 2015 vsi člani zadruge skupaj zaposlili 34 ljudi, 25 samo v zadnjih dveh letih.  Marija je vsak dan na lovu za poslovnimi priložnostmi, ki bi lahko dale delo osebam iz ranljivih skupin.