Spoštovani poslovni partner

Spoštovani poslovni partner

V Etri skupnosti se, polni zadovoljstva, optimizma in hvaležnosti, oziramo na prehojeno pot v preteklem letu in se želimo iskreno zahvaliti vsem, ki ste nam na tej poti kakorkoli pomagali.

 

Osnovni namen in poslanstvo Etri skupnosti, je gradnja vključujoče družbe. To počnemo z ustvarjanjem novih trajnostnih delovnih mest, predvsem za ranljive skupine (dolgotrajno brezposelni, invalidi, starejši …)

Letna bilanca tako ni najpomembnejše merilo uspešnosti, pač pa uspešnost merimo v številu trajnostnih delovnih mest in v številu družbeno odgovornih poslovnih partnerjev. Ti se zavedajo, da smo vsi skupaj del družbe, da iz nje jemljemo in smo zato zanjo tudi dolžni skrbeti in vanjo vračati. Še posebej, ko govorimo o vključevanju posameznikov, ki so zaradi različnih osebnih okoliščin, bolj podvrženi tveganju za izključenost iz družbe in s tem za potisnjenost na rob preživetja.

V letu 2017 smo v delovno okolje vključili kar 20 socialno izključenih oseb. Trenutno tako v Etri skupnosti vključujemo kar 80 oseb.

Vsako naročilo in vsak Nakup z namenom je nov kamenček v mozaiku vključujoče družbe, ki jo skupaj gradimo. V kolikor ste kot podjetje zavezanci po kvotnem sistemu zaposlovanja invalidov in kvote ne izpolnjujete, lahko sodelovanje z nami uveljavljate kot nadomestno izpolnitev kvote in sicer v višini stroškov dela.

Za več informacij o nas, našem delu, storitvah in možnosti vašega sodelovanja pri gradnji vključujoče družbe, vas vabimo da obiščete spletno stran podjetja Jazon (www.jazon.si) in spletno stran Etri skupnosti (www.etri.si). Za vse informacije pa smo vam z veseljem na voljo na oskrbovalec@jazon.si ali na telefonski številki 01 280 99 00.