TRAJNOSTNI CILJI IN ETRI NAČELA

TRAJNOSTNI CILJI IN ETRI NAČELA

Gradimo vključujočo družbo

Vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar. Doseči enakost spolov ter krepiti vlogo vseh žensk in deklic. Zmanjšati neenakosti znotraj držav in med njimi.

Krožne zgodbe

Vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri. Vsem zagotoviti dostop do cenovno sprejemljivih, zanesljivih, trajnostnih in sodobnih virov energije. Zagotoviti trajnostne načine proizvodnje in porabe.

Dobro z dobrim

Odpraviti vse oblike revščine povsod po svetu. Odpraviti lakoto, zagotoviti prehransko varnost in boljšo prehrano ter spodbujati trajnostno kmetijstvo. Poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati splošno dobro počutje v vseh življenjskih obdobjih.

Nakup z namenom

Poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja. Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam. Okrepiti načine in sredstva za izvajanje ciljev ter oživiti globalno partnerstvo za trajnostni razvoj.

Povezani CO-working Factory

Spodbujati trajnostno vključujočo in vzdržno gospodarsko rast, polno in produktivno zaposlenost ter dostojno delo za vse. Zgraditi vzdržljivo infrastrukturo, spodbujati vključujočo in trajnostno industrializacijo ter pospeševati inovacije.

Spodbujati miroljubne vključujoče družbe za trajnostni razvoj, vsem omogočiti dostop do pravnega varstva ter oblikovati učinkovite, odgovorne in odprte ustanove na vseh ravneh.