ODPIRAMO VRATA POVEZOVALNICE NA RODICI

ODPIRAMO VRATA POVEZOVALNICE NA RODICI

10. februarja 2020 ob 11. uri odpiramo vrata naše nove Povezovalnice na Rodici, v prostorih Biotehniške fakultete.

Naše povezovalne aktivnosti zadnjih dveh let v smeri Partnerstva za vključujočo družbo in iskanja novih poslovnih priložnosti za izvajanje družbene odgovornosti, povezovanja in sodelovanja za trajnostni razvoj so tako končno dobile svoj stalen prostor v Povezovalnici na Rodici.

Nadaljevali bomo z oblikovanjem in nadgrajevanjem inovativnega pristopa medsektorskega sodelovanja za ustvarjanje vključujoče družbe z ustvarjanjem priložnosti in delovnih mest za vse, predvsem za ranljive skupine.

Tam bomo med 11. in 15. uro. Vabljeni, da se nam pridružite!