Inovativnost multidisciplinarnosti: Etri karierna rehabilitacija

Inovativnost multidisciplinarnosti: Etri karierna rehabilitacija

Nove modele karierne rehabilitacije, ki želijo z inovativnimi pristopi interdisciplinarnosti prispevati k preoblikovanju dosedanjih poklicev in s tem povečati kompetence ranljivih skupin, izvajamo v sodelovanju z Zavodom Jazon, podjetjem Jazon d.o.o., A-ergos, Slovensko agencijo za ergonomijo, ter pridruženimi partnerji (lokalnimi skupnostmi, nevladnimi organizacijami in podjetji).

Cilj je ustvariti trajnostne načine aktivnega vključevanja oseb, ki so zaradi svojih različnih omejitev in invalidnosti prepogosto izključeni iz sveta kariernega razvoja, tudi zaradi nezadostno vgrajene podjetniške komponente, ki bi omogočila  njihovo dolgotrajno vključenost na trg dela s možnostjo varnega napredovanja.  Nov model omogoča hitrejše prilagajanje na nove gospodarske in družbene spremembe ter posledično svojo nenehno nadgradnjo, saj diha z okoljem, v katerem deluje.

Način medsektorskega sodelovanja, ki deluje po načelih ekologije s poudarkom na lokalni samooskrbi in »zero waste« principu (ki skuša zmanjševati količino nastalih odpadkov v družbi),  ergonomije in etične ekonomije, dela model izrazito odprt in inovativen. S tem ustvarja možnost večje dodane vrednosti v družbi, ki je usmerjena v družbeno koristnost, kar pomeni celostno družbeno stroškovno učinkovitost in brisanje mej med načini financiranja.

Rezultat takšnega sodelovanja je kreiranje novih poklicev, prilagojenih aktualnim potrebam trga. Osnovni kriterij za sodelovanje partnerjev je osnovan na  poslovni odličnosti in medsebojnem zaupanju, kar je mogoče le z deljenjem istega vrednostnega sistema in delovanja, ki v ospredje svojih dejavnosti postavlja humanizacijo delovnih mest, družbeno korist in vključevanje socialno izključenih. Delovno mesto se kreira iz posameznikovih zmožnosti in želja, delovni proces  je sestavljen iz več stopenj in se odvija pod  strokovnim vodenjem. Rezultat tega je ergonomsko prilagojeno delovno mesto, ki omogoča razvoj novih kariernih možnosti.

Inovativnost projekta je v ustvarjanju novih poklicev, ki med seboj povezujejo različne branže, različne sektorje, kar dokazuje tudi število novo ustvarjenih inovativnih zelenih delovnih mest.

Člani Etri ekipe na delovni akciji v občini Šentrupert.

Člani Etri ekipe na delovni akciji v občini Šentrupert. Foto: Dežela kozolcev