invazivne tujerodne rastline Tag

Narava je podvržena spremembam, tako pozitivnim, kot negativnim. V naravi se pojavljajo določene stvari, ki imajo negativni vpliv. Ene takih so Invazivne rastline, saj s svojo naselitvijo prevladajo v za njih netipičnem okolju in izpodrivajo oziroma zatrejo lokalne rastline. Invazivnost pomeni, da si nekdo vzame preveč prostora in druge, ki...