Razvoj turizma na podeželju

Razvoj turizma na podeželju

S projektom Razvoj turizma na podeželju želijo v Zavodu za uravnotežen prostorski razvoj Aksa so. p. poudariti pomen samega razvoja na podeželju. Slovenija je povečini podeželska država, kar predstavlja slovensko identiteto. Vendar se slovensko podeželje večkrat pojavi kot manj vredna enota, ko gre za razvoj države. Opažajo, da na samem podeželskem prostoru prihaja do nekakovostnih prostorskih ureditev, ki sledijo tujim vzorom.

Kot prostorski strokovnjaki se zato sprašujejo, kaj bi lahko naredili za izboljšanje podeželske prostorske slike. Kaj lahko ponudijo podeželskemu prostoru in njegovim prebivalcem. Kot gonilnike gospodarskega razvoja na podeželju, vidijo turistične kmetije, ki so sicer morda pogosto pojavijo kot neka drugorazredna turistična dejavnost in ponudba, pa kljub temu morda ravno zdaj prispevajo k novemu zagonu in »branding« pristopu trženja podeželskih, krajinskih in mikro-lokalnih ponudb. Tu je vsekakor potencial povezovanja s turističnim, kmetijskim in prostorskim sektorjem. Njihova ideja temelji prav na iskanju rešitev, ki izhajajo iz avtentičnosti in značilnosti življenja na slovenskem podeželju in značilnostih samega podeželja in krajinskih značilnosti, ki jih tam lahko najdemo.

Razvoj_turizma_low

Trenutno projektno sodelujejo s tremi regionalnimi agencijami po Sloveniji. Z ICRO (Idrijsko-cerkljanska razvojna agencija), kjer bodo izvedli študijski krožek. Izvajali bodo intervjuje s potencialnimi turističnimi ponudniki, ki jih predlaga razvojna agencija. Cilj, ki so si ga zastavili, pa sledi načelu povezovanja čim večjega števila različnih deležnikov v celostno turistično ponudbo. Namen intervjujev je ustvarjanje splošne slike o problematiki in potencialih obstoječih turističnih dejavnosti na podeželju. Rezultati bodo predstavljeni na razstavi v septembru 2015.

Z ORA, območno razvojno agencijo Krasa in Brkinov pa bodo sodelovali v okviru priprave projektnega predloga za LAS Sežana za Strategijo lokalnega razvoja 2014-2020.

Razvoj_turizma2_low

Z RC NM, regionalnim razvojnim centrom Novo mesto pripravljajo delavnico z naslovom Pomen prostorske identitete in njen vpliv na razvoj turizma na podeželju. Namen delavnice je spodbuditi razmišljanje o pomembnosti upoštevanja prostorske identitete podeželja (npr. tradicionalna gradnja objektov, značilnosti podeželskega vrta, značilnosti kulturne in naravne krajine itd.) pri oblikovanju prostorskih ureditev turističnih dejavnosti. Delavnica bo potekala 24. septembra ob 18.00 v prostorih Podjetniškega inkubatorja Podbreznik, Podbreznik 15, Novo mesto.

Zavod Zupr Aksa je del Etri skupnosti.