Fižolčkova pot – Macaroni s sivčkovo kremo

Fižolčkova pot – Macaroni s sivčkovo kremo

Fižol je brez dvoma pomemben sooblikovalec prehranske kulture Slovencev. Navsezadnje je v nekem zgodovinskem obdobju omogočil preživetje in hkrati zdravo prehrano, nekaterim tudi določen vir zaslužka. 

Francozi so bili prvi, ki so poleg prehranskih v fižolu videli tudi zdravilne učinke. Uporablja se ga tako v slani kot sladki kulinariki. 

Makroni polnjeni s kremo narejeno iz sorte fižola Sivček, so rezultat aktivnosti, ki so potekale v projektu Sodelovanje kmetij in socialnih zavodov – Fižolčkova pot, financiran s strani MKGP. 

Fižol je idealen primer za razmislek, kako bi zmanjšali njegov delež v sklopu zavržene hrane. Pri prebiranju in pripravi za trg ostane kar nekaj fižola, ki je vsekakor užiten, zdrav, polno kaloričen in ravno tako okusen, vendar razpokan in na izgled slabše kvalitete. 

Tekom projekta smo  vzpostavili sodelovalni model, kjer bo tudi ta fižolček našel svojega kupca in s tem prispevati k zmanjšanju zavržene hrane. Tako na konkretnem primeru opozarjamo ljudi na pomen le tega. 

Prizadevamo si, da bi presežke hrane, namesto da se jih zavrže, koristno izrabi in iz njih ustvari sekundarne produkte. Velik del pridelka, ki ga pridelajo lokalni kmetje se v primeru ne prodaje trenutno zavrže.  

Tekom projekta smo vzpostavili sodelovanje s kmetijo v savinjski dolini, ki se ukvarja z pridelavo fižola in hkrati izobraževali tako člane kmetije, kot zaposlene iz ranljivih skupin na trgu dela.  

Po skrbno določeni metodologiji smo oblikovali način sodelovanja, ki nam  omogoča, da kupujemo presežni in neizkoriščen pridelek, pridelovalcem pa  omogočimo, da za te pridelke, ki bi jih sicer zavrgli, vsaj nekaj iztržijo. 

 Z lokalno pridelano surovino in povezanostjo ter sodelovanjem partnerjev v verigi, smo izdelali nov tržni produkt. Kvalitetna, domača, lokalna surovina, katera bo dvignila podobo produkta – fižola, saj se je in  bo na trg plasiral inovativen, hranljiv, okoljsko sprejemljiv prehranski produkt, ki bo pomembno prispeval k razpoznavnosti Savinjske doline tudi v smislu turističnega produkta.  

S tem se izvaja dobra prakso z namenom, da zmanjšamo količino zavržene hrane, hkrati pa omogočimo ohranjanje in nastajanje novih delovnih mest in s tem posledično večanje družbene odgovornosti 

V sklopu projekta razviti kulinarični produkti za katere smo/bomo ugotovili, da so zanimivi za trg, se lahko vključijo v dopolnilno dejavnost kmetij, ki bi lahko rezultirala v novi (delni) zaposlitvi na kmetiji. 

Naša aktivnost tako prispeva, ustvarja in prikazuje nove konkretne rešitve za kmetije in tudi ranljive skupine ljudi iz socialnega podjetja, osvešča glede zmanjševanja količin zavržene hrane ter glede pomena zdrave prehrane ter opozarja na družbeno odgovornost (nakup z namenom)  

https://program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_5_Ozna%C4%8Devanje_aktivnosti/Logotipi_paketi/PRP-EU-SLO-barvni.jpg

Povezovalne promocijske aktivnosti se navezujejo na projekt: Družbeno odgovorno podeželje v Savinjski dolini – Fižolčkova pot, financiran s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)