HITETI POČASI IN PRITI DALEČ ALI HITETI NA KRATKE PROGE?

HITETI POČASI IN PRITI DALEČ ALI HITETI NA KRATKE PROGE?

Če želiš priti hitro, pojdi sam, če želite daleč – pojdite skupaj

V sklopu načel delovanja Etri skupnosti povzemamo prispevek Sascha Siegmunda o vključujočem vodenju, saj je blizu Etri načelom. Ob srečanju in pogovorih z mnogimi ljudmi z dobrimi službami in plačo opaža, da niso zadovoljni ali celo nesrečni v svoji karieri.

Posameznik in  podjetje uspe, kadar se počutimo varne, tega občutka pa danes vse prepogosto primanjkuje. Pomemben del rešitve se skriva v delovanju, ki je osredotočeno na človeka, v delovanju, ki opolnomoči in spoštuje slehernega posameznika. Omenjene lastnosti so značilne  za vključujoče vodenje, ki nas lahko uspešno vodi pri spopadanju z mnogimi izzivi.

Za vzpostavitev in uspešno delovanje vključujočega vodenja je ključno zaupanje v ljudi. Ko je prostor odprt za zaupanje in kreativnost, se ustvari ozračje, ki tak način delovanja še dodatno spodbuja. To pa pomeni tudi, da se nikoli povsem ne zadovoljimo s trenutnimi rešitvami, temveč vseskozi iščemo nove. Med zaupanjem in naivnostjo ne postavljajmo enačaja; če bi določili SOP (standardni operativni postopek) za vsako napako ali zaplet, bi več časa porabili za ukvarjanje z napakami kot s pravilno izvedbo.  Več časa bi namenili  3% zaposlenih, ki tako ali drugače gledajo predvsem na svoje osebne koristi, kot da bi preostalim 97% omogočili ustvarjati dodatno vrednost. Vključujoči vodje uporabljajo zaupanje kot orodje širjenja občutka za odgovornost. To pomeni, da bodo vsi procesi in delo v podjetju potekali normalno tudi takrat, ko vodje ne bodo prisotni.  

Vodja ima zadnjo besedo, še prej pa jo da ostalim. Poleg zaupanja je za vključujoče vodenje ključna tudi radovednost. S postavljanjem pravih vprašanj in pozornim poslušanjem lahko pridemo do boljših rešitev, predvsem pa do rešitev, ki jih ni treba nikomur vsiljevati. Ko postavimo vprašanje in poslušamo, ustvarjamo prostor za kreativnost in povečamo možnost, da skupaj najdemo najbolj optimalno možnost. Če bi, kot vodje, že sami razkrili svoj pogled, bi v ta okvir z veliko verjetnostjo usmerili tudi sodelavce, s tem pa zmanjšali kreativno zmožnost pri iskanju rešitev. Dober poslušalec je lahko le oseba, ki premore dovolj empatije in le empatična oseba, osredotočena na ljudi, je zmožna zaupanja. Vključujoči vodja ima torej privzgojeno skrb za sočloveka.

Biti vključujoči vodja pomeni postaviti svoj ego nekoliko na stranski tir. Sposobni smo priznati lastno napako oziroma sprejeti dejstvo, da lahko obstaja boljša rešitev od naše. Vključujoči vodja je naravnan, da sledi tistemu, kar je prav, četudi ni nujno najboljše zanj. Pri tem si vprašanja kot: je to dobro za skupino, je to dobro za celoto (podjetje, družba, planet itn.), postavlja pred vprašanji o svojih individualnih pridobitvah. Zato je njegova vloga predvsem v spodbujanju in opolnomočenju vsakega posameznika; in s tem  tudi kolektiva kot celote. Ob tem se zaveda različnosti v kolektivu in jo upošteva kot priložnost doseganja boljših poslovnih rezultatov. Kolektiv pridobiva na vrednosti, če je sestavljen iz opolnomočenih in motiviranih posameznikov.

A le deklarativna drža o zaupanju ali o spodbujanju kreativnosti ni dovolj. Koncept vključujočega vodenja je bistveno širši. Pomeni namreč ponotranjenost razmišljanja in delovanja, saj le na tak način vodi v celoto, sestavljeno iz motiviranih posameznikov. Takšna celota upošteva in spoštuje individualne raznolikosti in jih zna pretvoriti v svojo korist. Zato deluje dobro, se uspešno spopada z izzivi ter z ustreznimi in inovativnimi rešitvami tvori dobre poslovne rezultate in uspešne zgodbe. Takšno delovanje udejanjamo ter spodbujamo tudi člani Etri skupnosti. Z ustvarjanjem delovnih mest za ranljive skupine ljudi, s karierno rehabilitacijo in osredotočenostjo na človeka se namreč zavzemamo za vključujoče delovanje in prav takšno družbo, kjer bo neodvisnost tudi tistim z manjšimi zaposlitvenimi možnostmi omogočala zadovoljstvo in kvalitetno življenje.