Prvi koraki 3R zadružne iniciative

Prvi koraki 3R zadružne iniciative

Kako narediti potrošniški sistem okolju in posameznikom bolj prijazen, je večni izziv današnjega časa. Potisnjenost ljudi na obrobje družbe, ki nimajo možnosti do poklicnega udejstvovanja in samouresničevanja, je zadnje čase realnost vse večjega števila prebivalcev Slovenije. Korak, ki ga želimo narediti s 3R zadružno iniciativo, je težko pričakovana novost, ki bo prevetrila okostenelost prevladujočega načina ekonomskega delovanja in razmišljanja. Z uporabo modela 3R zadružne iniciative je odgovornost za izboljšanje gospodarske slike Slovenije skupna, omogoča pa izvoz slovenskega in okolju prijaznega izdelka na stabilnejša tuja tržišča.

missmiah

Surovina, s katero razpolagamo vsi, je celuloza, ki nam jo v 3R zadružno iniciativo priključena podjetja, javne ustanove ali posamezniki podarjajo. V zameno za to postanejo del zgodbe o uspešnem razvoju novih delovnih mest za težje zaposljive, ki skrbijo za vso potrebno logistiko pri njenem odvažanju in usmerjajo zadružnike. Skrb za logistiko v osrednji Sloveniji si v tem trenutku delita podjetje Jazon d.o.o. in Zavod Jazon.

Naš cilj je aktivirati čim večje število zaposlitvenih centrov po Sloveniji na ta način spodbuditi gospodarski razvoj posameznih regij. Naslednji korak na poti na tuje tržišče stori partnersko podjetje Zimic, ki podarjeno celulozo uporabi za izdelavo visoko kakovostne toplotne izolacije v svojem predelovalnem obratu v Komendi.

Prelaganje odgovornosti na državne institucije je ovira, ki kar kliče po spremembi. Posamezniki kot akterji skupnosti lahko vrednoto medsebojnega sodelovanja uspešno ponotranjimo. 3R zadružna iniciativa na simbolični ravni povezuje enako misleče subjekte in pri izrabi naravnih bogastev, kar celuloza nedvomno je, skrbi za skupno dobrobit.