DELO V ARHIVU

DELO V ARHIVU

V okviru programa Socialne aktivacije smo v prvih tednih spoznavali različna delovna mesta, z namenom, da bi vsak našel nekaj zase, kar bi ga veselilo delati v življenju in si v tej smeri pridobiti tudi ustrezne kompetence za približanje trgu dela. Eno takih je bilo tudi delo v arhivu podjetja Lesnina d.o.o. na Brdu. Celotna skupina smo se odpravili na obisk v Lesnino, kjer nam je zaposlena v tamkajšnjem arhivu pokazala njihove prostore in razložila način njihovega dela. Nekaj posameznikov se nas je potem odločilo, da se v tem delu tudi sami preizkusimo.

Vsako podjetje se srečuje z ogromno količino dokumentacije, ki jo je potrebno ustrezno hraniti. Gre za popolnoma zakonsko določen proces arhiviranja poslovnih dokumentov, ki ga je potrebno dosledno upoštevati. Srečali smo se z fizičnim arhivom. Hranjenje v škatlah, označevanje fasciklov, pregledovanje, sortiranje, vse to je del tega procesa. Dobro je treba biti podučen o vrsti dokumentov, saj je potrebno za vsakega posebej vedeti, koliko časa se mora hraniti v arhivu. Lahko je to pet let, 10 let ali več, odvisno pač od tipa dokumenta. Vzpostavljeni so neki standardizirani postopki upravljanja dokumentov. Urejali smo del arhiva, ki smo ga iz škatel na paletah najprej pregledali, sortirali in potem posamezne fascikle razvrstili na za to namenjene stenske police. Posamezne dokumente smo kategorizirali, razporedili po naslovu , vsebini in kronologiji. Vse pregledano in sortirano, kar ni šlo na uničenje, smo zabeležili tudi v računalniški obliki, za boljši in hitrejši pregled obstoječega.

Delo v arhivu je samo po sebi precej zanimivo, saj dopušča veliko mero organizacije in za posameznika, ki ga veseli delo z dokumentacijo, je lahko tako delo odličen izziv. Poleg tega se stalno strokovno izpopolnjuješ, saj se pravila za arhiviranje dokumentov vedno spreminjajo in dopolnjujejo, zato si primoran slediti novim smernicam in tehnologiji.

Udeleženka programa Socialne aktivacije v okviru Zavoda Jazon