KULTURA, TURIZEM IN VKLJUČUJOČA DRUŽBA

KULTURA, TURIZEM IN VKLJUČUJOČA DRUŽBA

V slovenskem prostoru muzeji na splošno ne igrajo pomembne vloge v lokalnem okolju oziroma v poslanstvu, ki bi obenem gradil vključujočo družbo. Poslanstvo kulturnega sektorja potrebuje v smislu grajenja lokalne skupnosti, prenosa znanja, izkušenj in ohranjanja nekih rezultatov projektov podporo medsektorskega sodelovanja.

Na omenjenem področju smo sodelovali na nekaj projektih na področju kulture, ki so bili hkrati vezani na grajenje vključujoče družbe.

Eden izmed takih projektov je bil projekt Sodelujem, v sklopu katerega smo delovali na področju ohranjanja tako kulturne kor naravne dediščine v povezavi z muzeji in z določenimi znanji, s katerimi lahko bolj učinkovito gradimo dvig kulture za vključujočo družbo – verjamemo, da je kultura ključ do vključenosti.

V javnih prostorih lokalne skupnosti, torej v knjižnici in muzeju smo začeli povezovat varstveno delovne centre ter ostale programe, ki zaposlujejo ranljive skupine na način, da postavimo nek nov pristop kot »popularen«.

Rezultat tega so bile Ljubljanske zgodbe, v sodelovanju z gledališčem Ane Monro. Ljubljanske zgodbe so zabaven in poučen interaktiven sprehod skozi zgodovino Ljubljane od Gornjega trga do Ljubljanskega gradu, med katerim so ulični umetniki za turiste in domače obiskovalce odigrali interaktivne prizore iz zgodovinsko pomembnih obdobij.

Prešerna Ana – Festival juh, pokrival in socialnega podjetništva na Gornjem trgu, v sodelovanju z gledališčem Ane Monro in kreativnim sektorjem, je dogodek, prežet z ustvarjalno energijo vsestranskih umetnikov in podjetništva z družbenim učinkom.

Naslednji korak v tej smeri je trgovina Slovenika, ki združuje male slovenske ustvarjalce in njihove uporabne izdelke. Tako so dobili kreativci, ki oblikujejo svoje slovenske, unikatne produkte svojo kvalitetno trgovino.

Nadaljujemo s povezovanjem s turističnimi ponudniki, agencijami z namenom impact turizma – turizma z učinkom, v okviru katerega je naš cilj ponuditi turistom in domačim obiskovalcem informacije, kje lahko v Ljubljani s svojimi aktivnostmi podprejo grajenje vključujoče družbe in s tem delovna mesta za ranljive skupine.

Ugotovili smo, da smo Slovenci v Evropi vodilni na področju impact turizma, kar se je izkazalo z izvedenim projektom v sodelovanju s socialnim podjetjem v Haagu, kjer se je pokazal velik interes turistov, da sodelujejo pri razvoju in prenosu znanj in kulturnih veščin med različnimi deležniki.

Še en projekt na področju kulture, povezan z grajenjem vključujoče družbe je Center aktivnosti – Srebrni dvor v Metliki, kjer smo dom za ostarele povezali s kulturno vsebino ohranjanja tradicije in turističnim produktom, v katerega bodo aktivno vključeni prebivalci Bele krajine, še posebej izolirani in telesno prizadete osebe; hkrati pa oblikuje turistično ponudbo, ki se navezuje na neizkoriščen turistični potencial Komende. 

Z omenjenimi projekti in aktivnostmi torej povezujemo turizem in ohranjanje kulturne dediščine na način, da istočasno nastajajo novi produkti ter se kreirajo delovna mesta. Kvaliteten pristop ter ogledalo vključujoče družbe prinašata tudi bolj trajne zgodbe in naš pristop je sprožil ravno to.