kultura Tag

V slovenskem prostoru muzeji na splošno ne igrajo pomembne vloge v lokalnem okolju oziroma v poslanstvu, ki bi obenem gradil vključujočo družbo. Poslanstvo kulturnega sektorja potrebuje v smislu grajenja lokalne skupnosti, prenosa znanja, izkušenj in ohranjanja nekih rezultatov projektov podporo medsektorskega sodelovanja. Na omenjenem področju smo sodelovali na nekaj projektih na področju...

Kultura je področje, ki je večkrat pozabljeno ali pa zanjo zmanjka časa. Vendar pa je, z naraščanjem njene pomembnosti, tako v slovenskem kot v evropskem prostoru, pomembno, da tudi kultura postane prostor, odprt za vse in da pripomore k čimbolj vključujoči družbi. Leta 2017 je CAE postavil kulturi pomembno vlogo pri...