PRILOŽNOST ZA ZAPOSLOVANJE RANLJIVIH SKUPIN NA PODROČJU KULTURE – VKLJUČUJOČA DRUŽBA

PRILOŽNOST ZA ZAPOSLOVANJE RANLJIVIH SKUPIN NA PODROČJU KULTURE – VKLJUČUJOČA DRUŽBA

Kultura je področje, ki je večkrat pozabljeno ali pa zanjo zmanjka časa. Vendar pa je, z naraščanjem njene pomembnosti, tako v slovenskem kot v evropskem prostoru, pomembno, da tudi kultura postane prostor, odprt za vse in da pripomore k čimbolj vključujoči družbi.

Leta 2017 je CAE postavil kulturi pomembno vlogo pri bolj povezani, vključujoči in uspešni Evropi ter pozval evropske institucije k okrepitvi sinergije med izobraževanjem in kulturo, k finančni podpori ter horizontalnemu in enakovrednemu položaju kulture pri oblikovanju politik EU).

Tako tudi v naši skupnosti dajemo velik pomen vključevanju ranljivih skupin v izkustvo kulture ter pomenu njihovega zaposlovanja na področju trajnostnega turizma. Želimo izboljšati razumevanje in občutenja kulturnih vsebin s strani ranljivih skupin, boljši stik z vsebino in njihovo bolj intenzivno doživetje. Hkrati želimo povečati zaposljivost pripadnikov ranljivih družbenih skupin v kulturi s pomočjo usposabljanj in zaposlitev ter prispevati k povečanju interesa kulturnih institucij, da bi omogočile večjo dostopnost njihovega kulturnega programa za pripadnike ranljivih skupin. Iz tega vidika je za krepitev vključujoče družbe na področju kulture pomembno tudi sodelovanje s strokovno javnostjo, predstavniki kulturnih in izobraževalnih ustanov, kulturnimi in izobraževalnimi delavci v lokalnem okolju ter mediji. Kultura je torej primeren in pomemben prostor, ki ima vlogo pri bolj povezani, vključujoči družbi. Kultura povezuje ljudi in tako krepi vključujočo družbo, da s spoštovanjem različnosti zmorejo skupni potencial raznolikosti izkoristiti tudi v smislu zmanjševanja neenakosti in revščine ter na drugi strani povečanje pretoka idej, znanja, napredka in trajnostnega razvoja. Vključevanje ranljivih skupin v projekte in delovne procese na kulturnem področju prispeva tudi k dvigu konkurenčnosti med socialnimi podjetji in kulturnem področju, poleg tega spodbuja socialno vključenost ranljivih družbenih skupin ter zaposlovanje oseb na področju kulture, ki sicer v veliki meri ne omogoča redne zaposlitve. Konec koncev pa imajo tudi produkti, nastali v omenjenih aktivnostih in projektih veliko kakovostno kulturno dodano vrednost, saj so v izdelavo oziroma v izvedbo vključene osebe iz ranljivih skupin.