Zadružna šola

Zadružna šola

V Sloveniji zopet spoznavamo, da predstavljajo zadruge najmočnejši steber družbene ekonomije in socialnega podjetništva. Tako tudi Razvojna zadruga Etri deluje v smeri razvoja novih, zelenih delovnih mest, družbenega vključevanja in spodbujanja socialnega podjetništva. Svoje poslanstvo je v letu 2015 razširila tudi na izobraževanje.

Poslanstvo zadružne šole je združeno v edinstveni izobraževalni iniciativi, ki se osredotoča na zagotavljanje učnih programov in izvajanje raziskav, ki podpirajo razvoj uspešnega in raznolikega sektorja zadružništva. Deluje po načelih in vrednotah zadružništva ter s pomočjo najnovejših kreativnih pristopov razvija ideje s preverjenim podjetniškim potencialom. Deluje na osnovi medsebojnega aktivnega sodelovanja, odprtosti in nudenja ustrezne strokovne podpore, pri tem pa se vseskozi navezuje na vzvode novih ekonomij, krožnega gospodarstva in družbeno odgovornih podjetniških praks.

Vizija Zadružne šole je postati ključen akter na področju posredovanja znanja s področij zadružništva in podjetništva prihodnosti. S tem bo pripomogla k povečanju naklonjenosti širše družbe za aktivno soustvarjanje uspešnih družbeno odgovornih in razvojnih podjetniških zgodb.

Postavili smo si naslednje strateške cilje:

  • Razviti želimo učni program, osnovan na vrednotah in načelih zadružništva, ki bo pripomogel k razvoju novih izdelkov in storitev za podjetniške iniciative.
  • Vzpostaviti želimo strateško partnerstvo med različnimi področji: svetom podjetništva, kreativno industrijo, nevladnimi organizacijami, pristojnimi državnimi organi, lokalnimi skupnostmi in potrošniki. To bo omogočilo uspešno ustvarjanje gospodarsko bolj uspešne in vključujoče družbe.
  • Izobraževanje o zadružništvu želimo vpeljati v nacionalni izobraževalni sistem.
  • Na podlagi kvalitetnega podajanja vsebin in vzpostavljenega sodelovanja z mentoriranimi podjetniškimi iniciativami želimo postati pomembno stičišče zgodb Etri skupnosti in pridruženih partnerjev.

Celoten članek si lahko preberete v marčevski številki revije Popolna pisarna, ki jo lahko prelistate TUKAJ.

socentweek_large

 Avtorica prispevka: Barbara Bolta Skaberne, razvojnik v Etri skupnosti