UDELEŽBA NA KONFERENCI »INOVATIVNE IDEJE IN ZAGON SOCIALNIH PODJETIJ«

UDELEŽBA NA KONFERENCI »INOVATIVNE IDEJE IN ZAGON SOCIALNIH PODJETIJ«

22. oktobra 2019 smo se udeležili konference »Inovativne ideje in zagon socialnih podjetij«, ki je potekala na Fakulteti za management Univerze na Primorskem v Kopru. Konferenca je potekala v sklopu projekta Social(i)Makers, ki ga izvajata Skupnost občin Slovenije in Ekonomski institut Maribor.

Tematika je seveda aktualna v Etri skupnosti tako iz vidika družbenih inovacij kakor obstoječega podpornega okolja socialno podjetniškim zagonskim podjetjem. V prvem delu delavnice so študentom predstavili podporno okolje za spodbujanje inoviranja na področju družbenih problemov in socialne ekonomije . Še vedno je brezplačno dostopna Akademija družbenih inovacij, ki je na voljo vsem, ki bi se radi seznanili z razvojem inovativnih idej in zagonom socialnega podjetja, na voljo so spletni seminarji z aktualnimi temami s področja družbenega inoviranja. Tu je tudi deluje edinstvena spletna tržnica problemov, izzivov in rešitev za družbene izzive v državah Srednje Evrope – in torej tudi v Sloveniji. Podporno okolje za socialno podjetništvo pri nas in spodbude SPS za inovativna podjetja je predstavila Viljenka Godina iz Ekonomskega instituta Maribor. Kot pomemben vidik podpornega okolja in spodbud za inovativna podjetja je izpostavila neizkoriščen potencial pridržanih javnih naročil in svetovala zadruge, kot dobro obliko za razvoj in izvajanje družbenih inovacij. dr. Tina Bratkovič Kregar je moderirala konferenco v drugem delu, kjer so udeleženci razvijali zmagovalno inovativno rešitev za družbeni problem in načine, kako opolnomočiti mlade med 15 in 23 letom, da postanejo družbeni inovatorji.


Skupini mladih smo se predstavili kot Etri skupnost, ki nudi podporno okolje socialnim podjetjem, katerih glavni namen je v sklopu svojega področja iskati rešitve za ustvarjanje vključujoče družbe. Iz konference smo odšli s ciljem, da krožne zgodbe, ki jih pišemo v Etri skupnosti vpišemo v spletno tržnico in z njimi pokažemo rešitve za družbene izzive, s katerimi se soočamo v Sloveniji.


Za zaključek povejmo, da nas obisk Fakultete za management na naši obali vedno znova spravi v dobro voljo – pa ne zgolj zaradi krasnega vremena in vonja morja, temveč tudi zaradi zavzetosti profesorjev, da svojim študentom predstavijo podjetniške prakse iz prve roke. Leta 2016 smo se z veseljem odzvali njihovemu povabilu in predstavili področje zadružništva, in tega se nadejamo tudi v prihodnje.

Povezovalne promocijske aktivnosti se navezujejo na projekt Etri – iskanje novih oblik sodelovanja za trajnostni razvoj, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo