Zavod Vinetum so.p. in Zavod Trust so.p. podpisnika Listine raznolikosti Slovenije

Zavod Vinetum so.p. in Zavod Trust so.p. podpisnika Listine raznolikosti Slovenije

10. decembra 2019 je potekalo tretje podpisovanje Listine raznolikosti Slovenija. Letos sta jo podpisala tudi Zavod Trust in Vinetum in se pridružila Zavodu Jazon in podjetju Jazon d.o.o., ki sta listino podpisala leta 2018.

Podpisniki Listine raznolikosti Slovenija, 2019. Foto: Peter Košenina

Podpisniki so zavezani k načelom, ki spodbujajo razvoj organizacijske kulture, ki temelji na enakih možnostih, vzajemnemu spoštovanju, sprejemanju in vključevanju raznolikih zaposlenih, ustvarjanju raznolikega in vključujočega okolja, upoštevanju in širjenju načel raznolikosti na vseh ravneh organizacije, prepoznavanju raznolikih strank, oblikovanju politik raznolikosti in širjenju svoje zavezanosti načelom ter politike raznolikosti vsem deležnikom.

Listina raznolikosti je nastala leta 2004 v Franciji na pobudo podjetij, ki so prepoznale raznolikosti delovne sile znotraj organizacij, kakor tudi na sploh na trgu delovne sile. Združuje podjejta, nevladne organizacije in javne institucije, ki prepoznavajo, sprejemajo, spoštujejo in vključujejo raznolikost kot potencial, ki predstavlja orodje inovativnosti za trajne rešitve organizacij. V Sloveniji je bila prvič predstavljena leta 2017 in ima 145 podpisnikov. Trenutno je k Listini raznolikosti pridruženih 17 evropskih držav.

Petra Green, direktorica Zavoda Trust so.p. Foto: Peter Košenina

Zavod Trust so.p. in Zavod Vinetum so.p. delujeta po Etri načelih in sledita poslanstvu ustvarjanja vključujočega zaposlovanja na področju krožnega gospodarstva s poudarkom na tekstilnem sektorju (Zavod Trust so.p.) in ohranjanju slovenske kulturne in industrijske dediščine (Zavod Vinetum so.p.). Potencial za vključujoče zaposlovanje je na obeh trajnostnih področjih velik, zato so tovrstne pobude nujne za trajnostni razvoj gospodarstva in družbe .

Lenka Puh, direktorica Zavoda Vinetum so.p. Foto: Peter Košenina