POVEZOVALNICA V DUHU TRAJNOSTNIH CILJEV OZN TUDI NA SEJMU NARAVA-ZDRAVJE 2019

POVEZOVALNICA V DUHU TRAJNOSTNIH CILJEV OZN TUDI NA SEJMU NARAVA-ZDRAVJE 2019

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani bo od 23. do 26. oktobra 2019 potekal sejem Narava-zdravje. Vabljeni, da obiščete pestro sejemsko in obsejemsko dogajanje, vmes pa postojite tudi v naši Povezovalnici v kocki A2.

Na sejmu bomo izvajali povezovalne aktivnosti v smeri Partnerstva za vključujočo družbo in iskali nove poslovne priložnosti za izvajanje družbene odgovornosti in povezovanja. Vzpostavitev Partnerstva za vključujočo družbo je eden izmed rezultatov projekta Etri – iskanje novih oblik sodelovanja za trajnostni razvoj, ki ga izvajamo še do konca leta 2019 in je sofinanciran s strani Ministrstva za javno upravo. S Partnerstvom za vključujočo družbo oblikujemo in nadgrajujemo inovativen pristop medsektorskega sodelovanja, s katerim ustvarjamo vključujočo družbo z ustvarjanjem delovnih mest za vse. S svojim pristopom k razvoju zelenih izdelkov, storitev in rešitev za trajnostni razvoj obenem oblikujemo močno orodje za dviganje zavedanja in družbene odgovornosti podjetij, javnih inštitucij in potrošnikov. Prav s spremembami navad teh skupin se ustvarjajo prve priložnosti za boljše, vključujoče življenje vseh, predvsem pa ranljivih skupin. Na sejmu bomo promovirali pomen preventive za zdravje na delovnem mestu in vključevanje ranljivih skupin v delovno okolje ter promovirali Mrežo za krožno gospodarstvo v neprofitnem sektorju.

Obiščite nas, da bi se vam lahko posvetili v največji možni meri je nadvse zaželeno, da svoj obisk najavite na projektnapisarna@etri.si!

Povezovalne promocijske aktivnosti se navezujejo na dva projekta, ki jih izvajajo partnerji v Etri skupnosti:

  • Etri – iskanje novih oblik sodelovanja za trajnostni razvoj, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo in
  • Skupaj smo močnejši: Sodelovanje kmetij in socialnih zavodov – Dobro z dobrim, ki ga financira EKSRP