DOBRO Z DOBRIM

SKUPAJ SMO MOČNEJŠI – SODELOVANJE KMETIJ IN SOCIALNIH ZAVODOV – DOBRO Z DOBRIM

Razvoj dopolnilne dejavnosti na kmetiji v zadnjih letih pridobiva na pomenu. Kmetiji, ki z obstoječo proizvodnjo ne dosega zadovoljivega dohodka, dopolnilna dejavnost pomaga zagotoviti dodaten vir zaslužka, pri čemer se izkoristijo razpoložljiva znanja in spretnosti ljudi, naravni pogoji, razpoložljivi prostori, kmetijski pridelki in gozdni asortimenti ter razpoložljiva oprema in stroji. Hkrati pa od nosilca dejavnosti in članov kmetije zahteva večjo organiziranost, več načrtovanja, jasno postavitev ciljev, poslanstva in vizije, pa tudi dobro poznavanje trga ter zanj potencialnih ciljnih kupcev.

Namen projekta je razširitev nabora možnih dejavnosti na kmetijah tudi na dejavnosti v zvezi s socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost ter izobraževanjem o okolju in hrani. To bomo dosegli s povezovanjem dejavnosti nekaterih podjetij, ki delujejo na tem področju ter kmetijami, ki bi želele poskusno izvajati te aktivnosti. V okviru projekta bodo kmetije pridobile znanja, ki bi lahko privedla k ustvaritvi novega delovnega mesta na kmetiji.

Projekt financira:

 • Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 2014-2020 ( ESKRP) – 80%
 • Proračun Republike Slovenije – 20%

Obdobje trajanja projekta:

24 mesecev: julij 2018-julij 2020 

Vrednost projekta:  43.000 €

Cilji projekta:

 • preučiti in preizkusiti nove možnosti dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v povezavi s socialnimi podjetji,
 • izobraziti kmete in zaposlene v socialnem podjetju, da bodo sposobni samostojno izvesti potrebne dejavnosti za dopolnilno dejavnost,
 • ustvariti vsaj eno delovno mesto na kmetiji,
 • medgeneracijsko sodelovanje,
 • ustvariti produkt, ki bo doprinesel k izboljšanju finančnega položaja na kmetiji,
 • seznaniti druge kmetije in socialna podjetja o rezultatih projekta,
 • ugotoviti potrebne spremembe na področju zakonodaje, ki bi omogočile oz. olajšale razvoj novih oblik dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • zaradi potrditve našega dela bomo opravili zunanjo evalvacijo.

 

Partnerji projekta:

 • Zavod Jazon
 • Zavod Zelena praksa
 • Allium z.o.o., so.p.- kmetija
 • Kmetija Kršinar Marjan

Objave na blogu

Etri skupnost – zadruga ALLIUM z.o.o., so.p. vabi vse ljubitelje česna in dobre družbe na udarniško akcijo spravila ekološkega semenskega česna okvirno v času med 10. in 20. julijem, odvisno od vremenskih razmer. Spravilo bo potekalo na naši njivi ob Nemški cesti s pričetkom vsak......

Česen je izjemno zdravo živilo, žal pa ga večina ljudi vse življenje uživa povsem napačno in zato ne izkoristi vseh njegovih zdravilnih učinkovin. Posebna pozornost velja pri termični obdelavi česna, saj ga pogosto dodajamo jedem, ga kuhamo, dušimo. Pri termični obdelavi se izgublja zelo dragocena snov,......

Zdravje je zelo širok pojem, hkrati pa tudi želja, ki je je pri ljudeh boj ali manj ozaveščena, a kljub temu prisotna pri vseh. Vseprisotno in brezčasno veljavno resnico o zdravju lahko strnemo v znani rek, ki pravi, da ima zdrav človek tisoč želja, bolan......