krožno gospodarstvo Tag

Narava je podvržena spremembam, tako pozitivnim, kot negativnim. V naravi se pojavljajo določene stvari, ki imajo negativni vpliv. Ene takih so Invazivne rastline, saj s svojo naselitvijo prevladajo v za njih netipičnem okolju in izpodrivajo oziroma zatrejo lokalne rastline. Invazivnost pomeni, da si nekdo vzame preveč prostora in druge, ki...

Krožno gospodarstvo smo v Sloveniji umestili med strateške razvojne prioritete. Razumemo, da prehod iz linearnega v krožni ekonomski model ni izbira, temveč nuja. Proces krožnega prehoda je sistemski proces. Soodvisnost različnih področij, panog, regij je tista, ki predstavlja izziv. Smo v fazi raziskovanja, odkrivanja, inoviranja, zato štejejo predvsem izmenjave praks-dobrih...

27. 9. 2018, Maribor Avtorici iz Etri skupnosti, Petra Props iz Zavoda Zelena praksa in Lenka Puh iz Jazona d.o.o.,  sta za 13. konferenco o družbeni odgovornosti, ki jo organizira IRDO Inštitut: Družbena odgovornost in izzivi časa 2018: Družbena odgovornost in trajnostni razvoj v znanosti, izobraževanju in...

3. 10. 2016  – Na Brdu pri Kranju je potekalo konstitutivno srečanje Partnerstva za zeleno gospodarstvo Slovenije, ki ga je organizirala Vlada Republike Slovenije. Med govorci sta bili tudi Lenka Puh, članica projektnega tima Zavoda Vinetum, in Dragica Marinič s Štajerske Gospodarske zbornice. Predstavniki vlade...

V Sloveniji zopet spoznavamo, da predstavljajo zadruge najmočnejši steber družbene ekonomije in socialnega podjetništva. Tako tudi Razvojna zadruga Etri deluje v smeri razvoja novih, zelenih delovnih mest, družbenega vključevanja in spodbujanja socialnega podjetništva. Svoje poslanstvo je v letu 2015 razširila tudi na izobraževanje. Poslanstvo zadružne šole...